УСЛУГИ

Фирма ВИЖЪН ТРАНС ООД е създадена през 2000г. Специализирана е в строителството на пътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, изкопи и насипи, вертикални планировки, разрушаване на сгради, транспорт, доставка на инертни материали, извозване на строителни отпадъци и др.

Строителство на пътна инфраструктура
Строителство на пътна инфраструктура
Благодарение на опита в строителството на пътна инфраструктура , Вижън Транс се справя с изграждането на всички видове пътностроителни обекти.
Изкопна дейност и извозване на земна маса
Изкопна дейност и извозване на земна маса
Богата гама собствена механизация дава възможност за извършване на дейностите със завидна ефективност.
Разрушителна дейност и извозване на строителни отпадъци
Разрушителна дейност и извозване на строителни отпадъци
За целите на тези дейност, ние разполагаме с необходимите разрешителни, както и с висококвалифицирани оператори.
Водопроводи и канализации
Водопроводи и канализации
През 2020г. Вижън Транс разшири дейността си, като включва изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи.
Транспорт в страната и чужбина
Транспорт в страната и чужбина
Всички автомобили, собственост на фирмата, са лицензирани пред Министерство на транспорта за товарни превози в страната и чужбина.