СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Опитът в строителството на пътна инфраструктура и богатата гама от собствена строителна механизация, осигурява на “Вижън Транс” ООД възможност да се справя с изграждането на всички видове пътностроителни обекти, независимо от сложността, обема и сроковете за изпълнение.
Фирмата изпълни голяма част от Софийски околовръстен път от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ и част от обект Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път, а през 2021 година стартира работа на друг голям обект „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“.