Разрушителна дейност и извозване на строителни отпадъци

Услугата по разрушаване на сгради и постройки, както и извозването на строителните отпадъци, формирани от разрушаването, са още една комплексна строителна дейност, която Вижън Транс ООД предлага на своите клиенти.
За целите на тази дейност фирмата притежава влекачи и самосвални ремаркета с товароносимост до 45т и самосвали с товароносимост до 35т. Разполага също и с необходимите разрешителни от съответните институции, както и с висококвалифицирани оператори на машините си.