За нас

Фирма „ВИЖЪН ТРАНС „ООД е създадена през 2000 г. Основна дейност на фирмата е: изкопи и насипи, вертикални планировки, разрушаване на стари сгради, транспорт, доставка на инетрни материали, извозване на строителни отпадъци и др.

За тези години фирма „ВИЖЪН ТРАНС“ ООД успешно натрупва опит и професионализъм. Разполага със собствени, перфектно поддържани машини, които гарантират точно изпълнение на договорите. С работата си доказваме професионализъм, коректно отношение към клиентите ни, качество на извършените услуги, професионално обслужване и срочно изпълнение на договорите.

От 2013 г. фирмата разшири дейноста си и вече извършва транспортни услуги на товари и спедиция в страната и чужбина. За тази цел разполагаме с необходимите транспортни средства и нужните площи и складови помещения за товаро – разтоварна дейност.

Всички автомобили с които фирмата разполага са лицензирани за товарни превози в страната пред Министерство на транспорта.

Партньори и фирми с които имаме съвместна дейност

„Трейс – София“ ЕАД Минерал 2000 ЕООД
Станилов ЕООД Аргент АД
„ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД Благоустройствени Строежи ЕООД
Сад клон България Хидроминерал ООД
Актор АД Камъни и Пясък ООД
„Мико – Д“ ООД АМ Хемус АД
Монимекс ЕООД СК 13 Пътстрой АД
Комфорт ООД Холсим Кариери
Иста Андреева ООД Плена
Хидростроител П А ЕООД
Щрабаг ЕАД
„Райкомерс Конструкшън“ АД
„Анел“ ЕООД
„Булам“ ООД