Транспорт, изкопи и насипи

Транспортни услуги 1 до 30т.
Вертикална планировка
Обратни насипи
Събаряне на сгради
Извозване на отпадъци

Инертни материали

Скална маса
Фракции за пътно строителство
Фракции за ВиК
Фракции за бетон
Пясък, Филц
Дренаж

Транспорт и логистика

Международни превози
Транспортиране на товари
Спедиция в България и Европа
Логистика
Транспорт на строителна механизация

Фирмени удостоверения от „Камара на строителите в България“

vitrans-sertificate1vitrans-sertificate2vitrans-sertificate3vitrans-sertificate4